Quảng cáo

 

 
Hỗ trợ trực tuyến

 

hotline : 0913.183.428

 

 
Giỏ hàng
0 mặt hàng
 
Quảng cáo trái
 
Thống kê truy cập
 

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
Xem Ảnh lớn
Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 325,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

Hệ thống mục l,ục ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách Nhà nước của một quốc gia. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước  có bao quát được các hoạt động kinh tế và các giao dịch thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ: từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước, điều hành, quản lý, kiểm soát ngân sách; đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc ra các quyết định phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được ban hành từ năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng từ tháng 8 năm 2012. Ngoài ra, Chính phủ và các Bộ Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về quản lý tài chính, sử dụng vốn, quỹ, kinh phí ngân sách Nhà nước, kiểm toán ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia... Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp cùng Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ 8/2012) - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG CÁC QUỸ, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NĂM 2013

Cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần 1: Luật ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 8 năm 2012).

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước  2013

Phần 3: Hướng dẫn quản lý tài chính, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước.

Phần 4: Chế độ công tác phí, mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị.

Phần 5: Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 - 2013.

Phần 6: Văn bản pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

chi tiết liên hệ : Ms: MAI HẰNG - 0913.183.428

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH PHÁP LUẬTSÀI GÒN - HÀ NỘI

            217/A1 LÝ CHÍNH THẮNG - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP, HỒ CHÍ MINH

         TEL: ( 08)3602.5018 - 0913.183.428 - fax : (08)3701.0145

website : vvvvv.luatsaigon24h.org        email : maihang4@gmail.com

Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.
SÁCH CÙNG LOẠI
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH SONG NGỮ VIỆT ANH
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH SONG NGỮ VIỆT ANH Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2011
Kích thước:
Trọng lượng: 12.50 kg
Số trang: 1114
Giá bìa: 550,000 VNĐ

MIMS THẦN KINH 2014
MIMS THẦN KINH 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 14x24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 760
Giá bìa: 450,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 763
Giá bìa: 350,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2013
HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 630
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN HOẠCH TOÁN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HƯỚNG DẪN HOẠCH TOÁN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 650
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỒI SỨC CẤP CỨU THEO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2012
HỒI SỨC CẤP CỨU THEO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2012 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19X27
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1100
Giá bìa: 650,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 650
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 ( VỤ CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC )
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 ( VỤ CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ) Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 650
Giá bìa: 325,000 VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ( MỚI )
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ( MỚI ) Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 612
Giá bìa: 299,000 VNĐ

SỔ TAY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013
SỔ TAY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2013
HƯỚNG DẪN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 524
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 299,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2013
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 470
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013
CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 464
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

300 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013
300 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 600
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011
LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 626
Giá bìa: 298,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 350,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 350,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 350,000 VNĐ

SÁCH ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP
SÁCH ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 620
Giá bìa: 390,000 VNĐ

SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2013
SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 650
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 325,000 VNĐ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 470
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CẨM NANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
CẨM NANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 450
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 520
Giá bìa: 325,000 VNĐ

405 TÌNH HUỐNG XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
405 TÌNH HUỐNG XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 250,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 432
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN 2013
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 560
Giá bìa: 325,000 VNĐ

550 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH 2012
550 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH 2012 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 BÀI TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 BÀI TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 700
Giá bìa: 350,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 SỬA ĐỔI BỔ SUNG
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 SỬA ĐỔI BỔ SUNG Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 502
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN 21 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM
LUẬT KIỂM TOÁN 21 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 620
Giá bìa: 298,000 VNĐ

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang:
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 2013
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 570
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ TIẾP KHÁCH CHI TIÊU NỘI BỘ CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ TIẾP KHÁCH CHI TIÊU NỘI BỘ CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 450
Giá bìa: 325,000 VNĐ

VIDAL VIỆT NAM 2014
VIDAL VIỆT NAM 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1100
Giá bìa: 600,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 2013
HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 620
Giá bìa: 299,000 VNĐ

SIÊU ÂM TIM CẬP NHẬT VÀ CHUẨN ĐOÁN 2014
SIÊU ÂM TIM CẬP NHẬT VÀ CHUẨN ĐOÁN 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 550,000 VNĐ

SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 460
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNNH SỰ NGHIỆP 2013
 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HSN 2013
CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HSN 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 330,000 VNĐ

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 620
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT PHONG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013
LUẬT PHONG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang:
Giá bìa: 325,000 VNĐ

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ NĂM 2013
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ NĂM 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HCSN 2013
CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HCSN 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 X 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2013
HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 630
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 464
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 325,000 VNĐ

THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 299,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 470
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CẨM NANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2013
CẨM NANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2013 Tác giả:
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH & TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH & TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ LẬP CHỨNG TỪ, GHI SỔ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ LẬP CHỨNG TỪ, GHI SỔ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 464
Giá bìa: 250,000 VNĐ

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

650 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VÊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNG CHÍNH SỰ NGHIỆP
650 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VÊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNG CHÍNH SỰ NGHIỆP Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 528
Giá bìa: 298,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 BÀI TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 BÀI TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 700
Giá bìa: 350,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN 21 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 2012
LUẬT KIỂM TOÁN 21 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 2012 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 620
Giá bìa: 298,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ VIỆC TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013
CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ VIỆC TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2013
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 325,000 VNĐ

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT PHONG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013
LUẬT PHONG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang:
Giá bìa: 325,000 VNĐ

CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HCSN 2013
CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HCSN 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 447
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 464
Giá bìa: 325,000 VNĐ

300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

MIMS PHARMACY 2014 THỰC HÀNH NHÀ THUỐC 2014
MIMS PHARMACY 2014 THỰC HÀNH NHÀ THUỐC 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16X24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 420,000 VNĐ

VIDAL VIỆT NAM 2014, VIDAL VIỆT NAM 2014
VIDAL VIỆT NAM 2014, VIDAL VIỆT NAM 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20 X 24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1460
Giá bìa: 600,000 VNĐ

ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SƠ SINH 2013 (PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG )
ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SƠ SINH 2013 (PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG ) Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 250
Giá bìa: 0 VNĐ

BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013 - 2014
BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013 - 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang:
Giá bìa: 450,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 2012 BỆNH VIỆN BẠCH MAI HÀ NỘI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 2012 BỆNH VIỆN BẠCH MAI HÀ NỘI Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1000
Giá bìa: 550,000 VNĐ

                                   CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH PHÁP LUẬTSÀI GÒN - HÀ NỘI

                                        217/A1 LÝ CHÍNH THẮNG - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP, HỒ CHÍ MINH

                                          TEL: ( 08)3716.6798 - 0913.183.428 - fax : (08)3701.0145

Thiết kế bởi: Công ty Gia Hân