Quảng cáo

 

 
Hỗ trợ trực tuyến

 

hotline : 0913.183.428

 

 
Giỏ hàng
0 mặt hàng
 
Quảng cáo trái
 
Thống kê truy cập
 

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013
Xem Ảnh lớn
Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 540
Giá bìa: 325,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

NỘI DUNG CHÍNH

          Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, không chỉ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào qúa trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Xuất phát từ vai trò, tính chất, vị trí quan trọng của Công đoàn. Ngày 20/6/2012 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và người lao động trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
          Để phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của Công đoàn phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ Công đoàn, bỡi lẽ đây là nhân tố quan trọng trong quyết định việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn do pháp luật quy định và chất lượng hoạt động của mỗi cấp Công đoàn. Chính vì lẽ đó, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu thiết thực và đặt lên hàng đầu.
         Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ Công đoàn tìm hiểu, bổ sung kiến thức về các quy định trong Công đoàn như chế độ làm việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các quy định về chế độ khen thưởng, xử phạt, chế độ tiền lương; trách nhiệm đối với người lao động. Do đó, Nhà xuất bản Lao động Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG,
TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN

           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

           Phần 1: LUẬT CÔNG ĐOÀN (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

          Phần 2: TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013).

          Phần 3: HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY.

          Phần 4: HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013.

         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

         Phần 6: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

         Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ KỶ LUẬT, KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI, NGHỈ THAI SẢN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.

          Phần 9: QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.
giá phát hành : 325.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )
 

 

chi tiết liên hệ : Ms: MAI HẰNG - 0913.183.428

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH PHÁP LUẬTSÀI GÒN - HÀ NỘI

            217/A1 LÝ CHÍNH THẮNG - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP, HỒ CHÍ MINH

         TEL: ( 08)3602.5018 - 0913.183.428 - fax : (08)3701.0145

website : vvvvv.luatsaigon24h.org        email : maihang4@gmail.com

Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.
SÁCH CÙNG LOẠI
MIMS THẦN KINH 2014
MIMS THẦN KINH 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 14x24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 760
Giá bìa: 450,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 763
Giá bìa: 350,000 VNĐ

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013
CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 464
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011
LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 626
Giá bìa: 298,000 VNĐ

CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013
CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 427
Giá bìa: 325,000 VNĐ

KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013
KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 459
Giá bìa: 325,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 350,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT ANH 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 350,000 VNĐ

VIDAL VIỆT NAM 2014
VIDAL VIỆT NAM 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1100
Giá bìa: 600,000 VNĐ

SIÊU ÂM TIM CẬP NHẬT VÀ CHUẨN ĐOÁN 2014
SIÊU ÂM TIM CẬP NHẬT VÀ CHUẨN ĐOÁN 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 550,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tác giả: NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 496
Giá bìa: 325,000 VNĐ

KỸ NĂNG CHUẨN BỊ TÀI LIỆU, TRÌNH BÀY VĂN BẢN, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
KỸ NĂNG CHUẨN BỊ TÀI LIỆU, TRÌNH BÀY VĂN BẢN, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 298,000 VNĐ

QUY CHẾ TỔ CHỨC,QUẢN LÝ THU,CHI TÀI CHÍNH,TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013
QUY CHẾ TỔ CHỨC,QUẢN LÝ THU,CHI TÀI CHÍNH,TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 325,000 VNĐ

NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN
NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 480
Giá bìa: 325,000 VNĐ

SỔ TAY TRA CỨU XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013
SỔ TAY TRA CỨU XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013 Tác giả: NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 500
Giá bìa: 325,000 VNĐ

MIMS PHARMACY 2014 THỰC HÀNH NHÀ THUỐC 2014
MIMS PHARMACY 2014 THỰC HÀNH NHÀ THUỐC 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16X24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 512
Giá bìa: 420,000 VNĐ

VIDAL VIỆT NAM 2014, VIDAL VIỆT NAM 2014
VIDAL VIỆT NAM 2014, VIDAL VIỆT NAM 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20 X 24
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1460
Giá bìa: 600,000 VNĐ

ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SƠ SINH 2013 (PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG )
ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SƠ SINH 2013 (PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG ) Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 250
Giá bìa: 0 VNĐ

BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013 - 2014
BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013 - 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang:
Giá bìa: 450,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 2012 BỆNH VIỆN BẠCH MAI HÀ NỘI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 2012 BỆNH VIỆN BẠCH MAI HÀ NỘI Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Số trang: 1000
Giá bìa: 550,000 VNĐ

                                   CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH PHÁP LUẬTSÀI GÒN - HÀ NỘI

                                        217/A1 LÝ CHÍNH THẮNG - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP, HỒ CHÍ MINH

                                          TEL: ( 08)3716.6798 - 0913.183.428 - fax : (08)3701.0145

Thiết kế bởi: Công ty Gia Hân